Het zijn er niet zoveel maar toch.MRA (Magnetic Resonance Angiography)

MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy)

PDD-NOS (Pervasive Development Disorder - Not Otherwise Specified)

POS-NAO (Pervasieve Ontwikkelings Stoornis - Niet Anders Omschreven)