Het zijn er niet zoveel maar toch.
 
 
 
MRA (Magnetic Resonance Angiography)
 
MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy)
 
PDD-NOS (Pervasive Development Disorder - Not Otherwise Specified)
 
POS-NAO (Pervasieve Ontwikkelings Stoornis - Niet Anders Omschreven)